Hyr garageplats

Förutom till de boende i föreningen finns det Det finns nu möjlighet för externa hyresgäster att i mån av tillgång hyra bil- eller mc-parkering i vårt ljusa fina garage. Vi finns belägna på Gärdet, Öregrundsgatan 15-17 . Det finns bland annat 12 st. laddplatser tillgängliga.

Garaget är kameraövervakat med inspelning dygnet runt.

garage (2)

Vi har flera varianter på parkeringar, låter det intressant så tveka inte att mejla oss styrelsen@brfhamnen.se

Välkommen att hyra garageplats hos oss!

Garagestädning 14 maj

Samtliga bilar skall vara ute ur garaget senast kl 8:00 på morgonen. Är du morgonpigg hittar du säkert en plats på gatan då det natten innan varit parkeringsförbud. Efter kl. 17 räknar vi med att städningen är klar.

Priser och avtal för månadsparkering om du inte bor i föreningen

Personbil utan behov av laddstation kostar 2 000: -/månad                                                                Personbil, laddhybrid eller elbil, kostar 2 625: -/månad inklusive el
MC-parkering kostar 1.000:-/månad

Kontakten på laddstationerna är av typ T2 samt med effekt 3,7 (räcker väl för en laddhybrid) alternativt 11kW.

Garageöppnare för att öppna porten inifrån bilen om du inte vill gå ur bilen för att öppna porten kostar 500:- i depositionsavgift. Pengarna återfås vid återlämnande.

Samtliga parkeringar har tre månaders uppsägningstid.

Utdrag ur föreningens policy för garageplatser

2. Syftet med platserna är att parkera bilar på markerade bilplatser. Motorcyklar och mopeder på därför markerad MC- plats. Används platserna för andra ändamål, kan platsen sägas upp.

3. Speciellt gällande externa platser:
• Tilldelning sker enligt kölista där boende har företräde framför externa
• Fordonet är registrerat på den sökande alternativt kunna dokumenteras att det är en tjänstebil.
• När juridiska personer hyr – endast externt – skall företaget redovisa registreringsbevis samt att den som tecknar avtalet har den rätten. Även föraren skall anges i avtalet.
• Vara funktionsdugligt, skattat samt besiktigat

5. Då antalet parkeringsplatser är begränsade finns kölista upprättad hos garage/parkeringsansvarig.

6. Uppsägningstid för garage/parkeringsplats är normalt tre månader, lika för den som hyr som föreningen. Används platserna för andra ändamål än vad som avses har styrelsen, via garage-/parkeringsansvarig, rätt att säga upp platsen med en månads uppsägning.

7. Uppställning (parkering under längre tid av fordon som ej är funktionsdugligt och/eller oskattat och/eller obesiktigat) får enbart ske efter styrelsens godkännande och beslutas från fall till fall.

8. Andrahandsuthyrning av garage/parkeringsplats är förbjuden och leder till omedelbar uppsägning av kontraktet.

10. Föreningen ansvarar för städning och ordningshållning samt, vid förekommande fall snöröjning, av garageinfart/parkeringsplats.

11. Det är inte tillåtet att förvara annan utrustning/materiel på garage/parkeringsplatsen.

12. Inget mekande, tvättande eller reparation i garage/parkeringsplatser är tillåtet. Byte av däck är däremot tillåtet.

13. Föreningen äger tillträde till garage/parkeringsplatsen för att utföra erforderliga reparations- och underhållsarbeten.

För boende i Brf. Hamnen

Läs på medlemssidorna för kompletterande information.