Vattenskada

Att bo i bostadsrätt är inte samma sak som att bo i en hyresrätt. Ett väsentligt större ansvar hamnar hos den boende/medlemmen i föreningen. Syftet med beskrivningen nedan är att beskriva de olika steg som sker i samband med en vattenskada.

Lite förenklat kan man säga att föreningens ansvar kan förklaras med följande: Utreda, Uttorka och Utrensa. Därefter tar en av följande två försäkringar vid: Föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkring eller din egen hemförsäkring. Tillsammans syftar försäkringarna till att du som boende inte skall lida ekonomisk skada. För den kollektiva bostadsrättsförsäkringen finns villkoren via den här länken: Folksam Bostadsrättsförsäkring villkor 2018.

Stegen vid skada är följande:

1. Lägenhetsinnehavaren anmäler skada till styrelsen. Vid akut skada kontaktas även HSBs servicecenter (010-442 11 00) för att få akut hjälp.
2. Fastighetsansvarig (i styrelsen), ber innehavaren om dennes försäkringsbolag, kontaktupplysningar och lgh nr, samt beskrivning av skada och upplyser om att HSB kommer driva ärendet och att föreningens ansvar är utreda, utriva och torka ur efter vattenskada.
3. Fastighetsansvarig anmäler skadan till HSB/ansvarig förvaltare.
4. Innehavaren anmäler till sitt försäkringsbolag och anger där även numret på Hamnens kollektiva bostadsrättsförsäkring (769612-5785 vilket även är föreningens organisationsnummer), samt skickar det erhållna skadenumret till styrelsen (styrelsen@brfhamnen.se ).
5. Fastighetsavarig i styrelsen förmedlar försäkringsbolag och skadenummer till HSB-förvaltaren.
6. HSB anlitar utredarfirma som avtalar tid med innehavaren för besiktning av skadan. Är skadan pågående med vattenläckage så skickar HSB sin egen fastighetsskötare och eller rörmokare/elektriker för att stoppa ett eventuellt läckage eller farlig elinstallation (se även pkt 1 ovan). Observera att innehavaren måste ordna åtkomst till lägenheten.
7. Utredaren skickar skaderapport till HSB med kopia till fastighetsansvarig i styrelsen. Rapporten ligger till grund för vidare åtgärder enligt HSBs förvaltares bedömning.
8. HSB anmäler skadan till fastighetsförsäkringsbolaget och påminner innehavaren att anmäla till sitt eget försäkringsbolag och där ange numret på den kollektiva bostadsrättstilläggsförsäkringen.
9. HSB skickar skaderapport till innehavarens försäkringsbolag och bekräftar till fastighetsansvarig i styrelsen att detta är gjort.
10. Lgh-innehavarens försäkringsbolag meddelar kostnadsfördelning för olika åtgärder i lägenheten till föreningens fastighetsansvarig i styrelsen.

Föreningens HSB-förvaltare ansvarar för och är projektledare, eventuellt via underentreprenör, fram till dess att uttorkning har skett allt är återställt fram till ytskikten. Här tar nästa försäkring vid, dvs antingen den kollektiva bostadsrättsförsäkringen eller den egna hemförsäkringen. I och med att föreningen har FOLKSAM som försäkringsgivare för både fastighets- och bostadsrättsförsäkringen så minimerar det eventuella diskussioner mellan försäkringsbolag och därmed krånglet även för den boende.