GDPR eller Dataskyddsförordningen

Dataskyddsförordningen GDPR påverkar alla organisationer som hanterar personuppgifter, således även vår förening Brf Hamnen. Ett av syftena med förordningen, som även är svensk lag, är att skydda enskildas rätt till sina personuppgifter.

GDPR, General Data Protection Regulation, trädde i kraft den 25 maj 2018 och innebär bland annat nya krav på hantering av personuppgifter.

  • Styrelsen har i detta ärende utsett Bo Fristedt till personuppgiftsansvarig. Det är till Bosse du skall vända dig om du har frågor.
  • Styrelsens ändamål med behandling av personuppgifterna är att komma i kontakt med medlemmarna.
  • Dina personuppgifter kommer att finnas lagrade så länge du är medlem i Brf Hamnen.
  • Du har rätt att få ett registerutdrag, och du kan återkalla ett samtycke. I vissa fall är dock samtycke ett krav baserat på vilken form av information som föreningen måste lagra om dig. För dessa kan du inte återkalla ett tidigare samtycke.

Respektive register framgår av dokumentet som du kommer till om du följer den här länken: GDPR-för-BRF Hamnen 2018-10-09. I den mån nya listor tillkommer eller befintliga ändras när det gäller vad som sparas, kommer listan att uppdateras