Medlemsinformation

Styrelsen

För nyheter, se nedanför styrelsepresentationen.

E-postadresser samt telefonnummer till samtliga har du här:

Namn Roll E-post Telefonnummer
Bo Fristedt Ordförande Bo.fristedt@hotmail.se 0722-463967
Anders Bratt Ledamot anders.l.bratt@gmail.com 0703-873050
Mohsen Mirmoradi Ledamot mohsenmormoradi@gmail.com 0725-931155
Marcus Nordenborg Ledamot marcusnordenborg15@hotmail.com 0736-985779
Anita Skärvik Ledamot anita.skarvik@bredband.net 0761-141314
Greger Assersson HSB-ledamot Greger.assersson@gmail.com 0709-179161
     

Föreningens årsstämma äger rum den 8 juni kl 19.00 på Scandic Ariadne, Södra Kajen 37.

En trappa upp från entrén.

Välkomna!
Styrelsen

Nya bokningstider för våra gemensamma utrymmen

På flera boendes begäran har dessa justerats. Du kan se förändringarna via följande länk: Information kring nya bokningstiderna .

Glöggmingelkväll 11 december

Traditionsenligt hölls mingelkvällen med många medlemmar som avnjöt glögg, kaffe, pepparkakor och lussebullar. Som avrundning hölls två presentationer; en från Information från närområdesgruppen 11 dec 2019 samt Presentation glöggminglet 11 dec 2019. De två presentationerna når du via länkarna i texten ovan.

Valberedningen söker dig som är intresserad av att arbeta i styrelsen

Gunnar Carré är ordförande i valberedningen och söker kontakt med intresserade medlemmar som vill deltaga i styrelsearbetet. Kontakta Gunnar via gunnarcarre@gmail.com eller mobil 0706255712.

Områdesgruppens skrivelse avseende MassLogistikCentret

Under de två senaste åren har Närområdesgruppen haft en intensiv kommunikation via mejl, telefon och möten med Miljö-och hälsovårdsnämnden samt Exploateringskontoret angående gruskrossen och MLC.
Vi har lämnat formella invändningar till ovanstående myndigheter samt överklaganden till länsstyrelsen samt Miljö-och markdomstolen om Gruskrossen som gett viss skärpning av villkoren men tyvärr inget förbud för fortsatt drift.
Alla handlingar, nuvarande och tidigare, finns tillgängliga för er medlemmar på HSB:s “Mina Sidor” under Brf-dokument.
Nu senast den 26 november lämnade vi till Nacka tingsrätt in våra synpunkter på den miljökonsekvensbeskrivning som Exploateringskontoret utarbetat för driften av MassLogistikCentret(MLC). Även denna inlaga finns på Mina Sidor, men finns även här på hemsidan vid den här länken:  Mål M 4553-19 avsändare HSB Brf Hamnen i Stockholm.
Jag uppmanar er att läsa den för att förstå vad Närområdesgruppen sysslar med men framför allt förstå vad Exploateringskontoret planerar för vårt närområde.
För närvarande är vi bara två personer i Närområdesgruppen, Jack Valentin och Gunnar Carré, och vi vill gärna komma i kontakt med fler som vill hjälpa till med vårt arbete.

Ny leverantör av nycklar till lägenheterna

Föreningen har ett nytt avtal med LåsTeam AB som du hittar nära ICA Kvantum. Deras adress är Fjärde Bassängvägen 19. Läs mer där du hittar information om säkerhet, nycklar mmm. Klicka här.

Stockholm växer

Här kan du även se vad kommunen skriver samt hur du kan ge dina egna synpunkter: https://växer.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/frihamnen/ 

Nyheter som du hittar via nya flikar:

Rutin vid vattenskada i din bostad samt föreningens kollektiva bostadsrättsförsäkring

GDPR – den nya dataskyddsförordningen

Ta också del av informationen som ligger på “mina sidor” via HSB-portalen där du som medlem har ett inlogg. Saknar du inlogg kontaktar du HSB-serviccenter.

På HSB-portalen finner du många av våra bland annat våra grunddokument, avier och informationslappar som suttit i hissarna.

Logga in till höger för att få tillgång till våra egna medlemssidor. Har du inte inlogg kontakta styrelsen via mejl: styrelsen@brfhamnen.se