Aktuellt

Föreningens årsstämma är nu fastställd till 8 juni

Den kommer att hållas i en stor lokal så att det går att hålla avstånd mellan mötesdeltagarna. Kom till stämman, det är viktigt att så många som möjligt närvarar. Dokumenten till kallelsen kommer att delas ut i god tid.

Nya bokningstider för relax, gästrum mm

På många boendes begäran har bokningstiderna justerats. Du kan se skillnaderna före och efter i presentationen som du hittar via den här länken: Information kring nya bokningstiderna.

Garagestädning 14 maj

Glöm inte att din bil måste ut ur garaget den dagen. Senast kl 7:00. Det bör gå att få plats under dagen på gatan då det just varit nattparkeringsförbud natten mellan onsdag/torsdag.

Utvecklingen i Värtahamnen

https://etjanster.stockholm.se/Byggochplantjansten/pagaende-planarbete/planarende/2018-00406/process

Här kan du se vad som kommer att hända i området ner mot vattnet.

Föreningens årsstämma den 12 maj är inställd!

Med anledning av coronavirusets spridning ställer vi in stämman. Det innebär att stämmodatum är ändrat och att vi avvaktar med att fastställa datum för det hela. Enligt stadgarna skall stämma hållas senast sista juni.

Motioner till stämman ska fortfarande lämnas till styrelsen senast den 31 mars.
Så här skriver du en motion
1. Skriv en rubrik som kortfattat beskriver vad ärendet handlar om.
2. Skriv vad ärendet handlar om.
3. Avsluta motionen med att själv föreslå ett beslut som du tycker att årsstämman ska ta.
4. Skriv under dokumentet med ditt namn.
5. Skicka eller lämna personligen din motion till din styrelse.
Välkomna!
Styrelsen

Nyinflyttad?

Kontakta gärna valkomstgruppen@brfhamnen.se för information.

Mat eller bröd hem till bostaden?

En av våra restauranger har hört av sig och erbjuder dels fri hemleverans vid beställning av maträtter men även bröd hem till dörren. Gå till deras hemsida www.funkadeli.se . Även om vår förening inte finns med när ni tittar så gäller det även oss. Titta under flikarna “Hem” respektive “Brödbeställning”.

30 nya cykelplatser monteras någon av dagarna 20-30 oktober

Nu har föreningen cirka 150 cykelplatser i vårt separata hus på gården.

Du kan nu boka våra lokaler med en App

Det nya bokningssystemet ger dig möjlighet att boka via en App i din mobil istället för att behöva logga in på vår hemsida. Självfallet kan du som tidigare boka via våra bokningstavlor.

En instruktion till hur du gör finns via den här länken:  Komma igång med Vision MOBILE.

DAGS FÖR DIN INSATS ELER GRANNENS!

I en brf är medlemmarnas aktiva insatser avgörande för föreningen.
Nu är det dags att nominera till de olika förtroendeposterna.
Vill du veta mer?
Intresserad själv?
Känner du en medlem som bör kontaktas?
Låt mig veta snarast!

Gunnar Carré
Ordförande i valberedningen
Mail: valberedningen@brfhamnen.se

Nytt Telenoravtal från och med 1 mars 2019

Gå till fliken på höger sida som handlar om bredband, internet och kabel-TV och läs mer!

Inspektion av vattencisternerna till toaletterna i hus 15

Vi har under 2018 haft problem med att några (5 st) vattencisterner har läckt vatten. Det innebär vattenskador som har åtgärdats med effekt både för den boende men även föreningen. För att säkerställa rent preventivt att vi inte får fler vattenskador, har styrelsen beslutat att för hus 15 inspektera samtliga kvarvarande lägenheter. Beroende på resultatet kommer motsvarande att ske för hus 17. Information och påminnelse har delats ut till samtliga berörda i hus 15. Den informationen finns även tillgänglig på Mina Sidor i HSB-portalen. (2019-01-21)

Föreningen betalar medlemsavgiften till HSB

Från och med 2019 kommer föreningen att betala din medlemsavgift till HSB. Det kommer då att bli en avgift per lägenhet och inte som idag en per medlem/samägare. Totalt innebär det lägre kostnader och även intäkter för HSB och för boende i föreningen endast en avgift per lägenhet. (ny 2018-10-16)

Vad händer i vårt närområde?

Den här länken visar den information som gavs vid städdagen 14 oktober: Info fr närområdesgrp städdagen 14 okt 2018

Den bästa informationen hittar du här från Stockholms stad
https://xn--vxer-loa.stockholm/omraden/norra-djurgardsstaden/vartahamnen/

Nästföljande områden söder om Värtahamnen finns även information kring och som du hittar via den här länken.

Närområdesgruppen som leda av Jack Valentin arbetar för föreningens intressen. Kontaktperson är Jack Valentin.

Inglasning

Vår godkända leverantör Nika har gett oss en offert på inglasningar och montage. Är du intresserad så tar du direktkontakt med Nika så hjälper dom dig vidare.

Här hittar du aktuell offert:  offert-nika-brf-hamnen

Mer information om inglasningar och solskyddslösningar hittar du även på www.nika.se

Gruskrossning i Värtahamnen

Vid senaste informationsmötet berättade områdesgruppen bland annat om gruskrossningen i Värtahamnen.

I bifogat dokument kan du läsa mer om projektet med gruskrossning i Värtahamnen.
Läs mer här>

Matavfallskvarnar

Om du inte kunde vara med på informationen om matavfallskvarnar så finns mer information på medlemssidan. Företaget har även ordnat ett erbjudande till föreningens medlemmar. Informationen finns under avdelningen Skötsel, tillval och regler.

 Mina sidor på hsb.se

Har du kommit igång med mina sidor? Om inte gå dit och se all information som du får tillgång till där: www.hsb.se.

På mina sidor publicerar föreningen t. ex. årsmötesprotokoll och annan bra
information. Du kan även ta fram avgiftsavier och andra uppgifter om ditt boende.

Inloggning sker via ett lösenord som du kan få via HSB eller så använder du ditt mobila bank-id.